FILOZOFIA A CIELE FIRMY

 

 

Filozofiou firmy BELLE EXPORT-IMPORT s.r.o. je dosiahnuť čo najväčšiu spokojnosť zákazníka poskytnutím kvalitných služieb. Kvalita predávaných produktov je samozrejmosťou. Každej väčšej dodávke predbiehajú testy kvality materiálov, čím firma dokáže zabezpečiť dodanie kvalitného materiálu. Spoločnosť BELLE EXPORT-IMPORT s.r.o. je výhradným zástupcom výrobcov s vynikajúcimi referenciami, etablovaných na tuzemskom i svetovom trhu.

 

Na základe absolvovania certifikačného auditu systému manažérstva kvality spoločnosť BELLE EXPORT-IMPORT s.r.o. získala Certifikát Systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000.

 

 

 

Keďže naše obchodné aktivity orientujeme nielen na tuzemský trh, ale aj na zahraničie a zastupujeme svetových výrobcov, ktorí sú sami držiteľmi Certifikátu kvality 9001 je v súčasnej dobe pre nás nevyhnutné vlastniť tento certifikát, ktorý je garanciou poskytovania kvalitných služieb.