MORESHI

Spoločnosť Moreschi:

  • vyrába a navrhuje náhradné diely
  • obnovuje a pokrýva predné a bočné dosky pre odliatky dosák pre nepretržité liatie
  • obnovuje a opravuje horúcoveterné výfučne, chladiace boxy pre horúcoveterné výfučne
  • vyrába a revamping podľa projektu zákazníka držiaky elektród a kontaktné svorky pre pece
  • vyrába a revamping vždy podľa výkresov zákazníka hydraulické a pneumatické upínadlá, lisy a váhadlové lisy