Spoločnosť BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o. je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality, na základe splnenia požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016.

 

certifikat