Portálový CNC merací stroj – Zeiss ACCURA

 

zeiss

 

Merací rozsah:

os x – 1200mm

os y – 2400mm

os z – 1000mm

 

Nami používaná senzorika:

pevná hlava – Vast gold

 

zeiss pevna

 

otočná hlava – Vast XXT

     zeiss otocna

 

Chyba merania dĺžky EO: 1,5 + L/350 μm

Max. váha dielca: 2 500 kg

Možnosť merania:

rozmerových, tvarových a geometrických odchýlok

meranie profilov ozubených kolies

vyhodnocovanie krivkových profilov

 

zeiss foto