Delenie materiálu

 

V prípade požiadavky na delenie materiálu, disponujeme dvoma pásovymi pílami:

  • Pilous ARG 290 – delenie do priemetu 0290mm
  • PP 502 G CNC - delenie do priemeru 0500mm